BOŞLUK

21 Şubat 2011 Pazartesi

KOLONİ !

Kapitalizm sistemini sağlam temeller üzerinde inşa etmek için her şeyi çok ince detaylarına kadar hesaplayarak hayata geçirmiştir.Eğitimden medyaya,istihbarattan ekonomiye ve tabiki güvenliğine
kadar.Bu anlamda yüzlerce gazeteci öldürülmüş ,binlerce aydın ya öldürülmüş ya da tutuklanmıştır.
Medya ve eğitimlede yeni aydınların oluşması büyük ölçüde azaltılmıştır.Her halukarda bu işler sistemin
sahiplerine ekonomik külfetler getirmiştir,baş ağrısıda cabası.Şimdi S.S.K.D yeni bir öneriyle ortaya çıkmıştır.
Sayıları  yok denecek kadar azalan aydın insanlar artık bulundukları toplumlara adapte olamamaktadırlar,aydınların dünya ve insanlık için duyduğu kaygılar  umutsuz bir vakaya dönüşmüştür
Bu yüzden sayıları azalan aydınları dünyanın muhtelif bir yerinde bir arada yaşayabilecekleri bir kolonide toplanmasını öneriyoruz .Bu durum sistemin sahiplerini rahatlatacağı gibi ,aydınlara kendi özgür dünyalarında yaşayabilme olanağı sağlayacaktır ,kuralların olmadığı bir dünya.Sadece tek bir antlaşma mevcut olacaktır o da koloninin sınırlarının sistem tarafından ihlal edilmemesi .Belkide hepimiz için böylesi daha iyi olur.
Sivri sinek kolonisi.