BOŞLUK

14 Eylül 2013 Cumartesi

İŞGAL

Emperyalist ülkeler işgal ettikleri ülkelerin milli direnişi yüzünden başarılı olamadıkları için,yeni bir strateji geliştirip ülkeleri gizli işgale başlamışlar.Gizli işgal nedir ve nasıl anlaşılır.?Gizli işgaller uzun bir stratejinin uygulanmasıdır.Bir tür yavaş zehirlenmedir zehir vucüda yavaş yavaş zerk edildiğinden dolayı,zehirlendiğini tamda ölme noktasında fark eder insan.!.Öncelikle işgal edeceğin ülkeye çok sayıda ajan yerleştirirsin,bu ajanlar ülkenin en önemli noktalarına  önem sırasına göre yerleştirilir önce ülkede bulunan önemli kapitalistlerle ticari işbirliği kurulur,ülkede zengin ve güçlü bir müttefik bulduktan sonra her şey dahada kolaylaşmaya başlar,ardından ajanlar medyaya yerleştirilir,ülke halkı artık istedikleri şekilde yönlenecektir.Üçüncü aşamada para için halkını satabilecek ,ülkeye ihanet edebilecek karakterler bulunur,bu karakterleri politikaya ve  önemli kurumlara yerleştirirler.Dördüncü aşama emperyalistlerin para harcama dönemidir,bu para politikaya ve o politikacıları halka şirin gösterebilmek için, sinsile yoluyla tabana kadar ulaştırırlar.Bu işlemler yapılırken ülke halkının sempati duyabileceği bir siyasi kurumda oluşturulur ve artık iktidara gelmek kolaylaşmıştır.İktidarı eline geçiren ajanlar yapacakları işlemler yüzünden kendilerine tehdit oluşturabilecek kadroları bertaraf ederler.Ve kendilerini halka karşı koruyacak olan polis teşkilatını siyası yandaşıymış gibi kullanıp birazda ekonomik açıdan mutlu edip köreltirler, polis siyasılaşmış olduğunu sanırak iktidara olabilecek saldırılara karşı canla başla mücadele eder.Ardından emperyalistler icraatlarına başlar sözde özelleşme adına ülkenin bütün zenginliklerine el konulur,derelerinden fabrıkalarına,iletişiminden bütün yer altı yer üstü zenginliklerine,limanlarına kadar ülkede var olan her şey ellerine geçer.Emperyalistlerin belkide en zor dönemi bütün bunlar bittikten sonra başlar.her ne kadar uluslararası kanunlarla ele geçirdikleri zenginlikler koruma altına almış olsalarda ülkelerde gerçekleşebilen devrimler yüzünden bu zenginlikleri garantide değildir.Bunu garantı altına alabilmek için yeni anayasalar düzenlenir,bu anayasalar ile insan özgürlükleri kısıtlanır ülke bir polis devletine döndürülür.İşlemler tamamlandıktan sonra halk baskıyı ve sömürüyü daha net algılamaya başlar ama artık geç kalınmıştır..Gizli işgal açığa çıkmış bile olsa kurtuluş sanıldığı gibi kolay olmayacaktır.Taaki ölüm yaşamaktan daha cazip gelene kadar.