BOŞLUK

23 Ocak 2010 Cumartesi

ALBEMUTH ÖZGÜR RADYOSU

Yazar.PHİLİP K.DİCK
En sonunda kavradımkı,Adem ile Havvanın işlediği günahlar ve sonuçları,aslında bu iletişim ağıyla ve ilk
çağlardaki insanlar için Tanrıyla aynı anlama gelen valisin sesini ifade eden yapay zeka birimiyle olan bağlantının kopmasıydı.Başlangıçta,tıpkı yanımdaki hayvan gibi,bizde bu ağa eklemlenmiştik,onun kimliğinin
veüzerimizdeki iradesinin ifadeleriydik.Bir şeyler yanlış gitmiş,Dünya üzerindeki ışıklar sönmüştü.
Polis devleti her şeyi ele geçirdiğinde...
Karanlık üzerimizi tamamen örttüğünde...
Bir yerlerde özel bir radyo  harekete geçecektir ve eskilerin dediği gibi.
KİMİN SUÇLU OLDUĞUNU ANLAMAK İSTİYORSAN,KİMİN KAZANDIĞINA BAKMALISIN
Bu alıntı altı kırkbeş yayının bastığı albemuth özgür radyosundan alınmıştır.
Kitabın özeti kısaca şöyle.Dönemin ABD başkanı ,Aramchek diye bir örgütün varlığından bahsedip
geniş büyük hapishaneler yaptırmış,ülkenin aydın yazarları,sendika başkanları ,gazetecileri örgüte üye olmaktan tutuklanmış yada kurdukları AHD (Amerikan halkının dostları) gestapo vari bir örgüt ile korkutup
sindirmeye çalışılmış.Y azar aniden ortaya çikan bu örgütün var olup olmadığını araştırmaya başlamış,daha sonra bu örgütün var olduğugunu ve başkanınında ABD başkanı olduğunu ortaya çıkarmış.ABD başkanı
çocukluğunda evinin bahçesinde oynarken ordaki bir lahette yazan aramchek yazısından  etkilenip bu örgütü
kurduğu ortaya çıkmış .Amaç ülkedeki bütün aydınların susturulup korkutularak faşist bir polis devletınin kurulmasıydı.Sankı aynı senaryo burada uygulanıyor.Hatta sankisi çok fazla.
Yorum Gönder